Mijn 10 fundamentele principes

Ik werk met 10 fundamentele principes, die geworteld zijn in mijn DNA. Deze principes geven mijn mentaliteit goed weer en geven mij houvast bij elk project.

1. Samenwerken
Het liefst word ik vroeg betrokken bij een project, als alles nog bedacht en uitgevoerd moet worden. Ik hou van sparren en meedenken, want ik werk niet voor je, maar mét je. Ik geloof dat we samen meer kunnen bereiken. Mijn beste werk is gemaakt in nauwe samenwerking met mijn opdrachtgevers.

2. Flexibel
Ik geloof in compacte en flexibele organisaties. Dat ben ik zelf ook. Ik kan flexibel inspringen op allerlei vragen en creatieve opdrachten. Ik beschik over een breed en betrouwbaar partnernetwerk van experts voor aanvullende creatieve opdrachten.

3. Doelgroepgericht
Ontwerpen gaat over problemen passend oplossen. Ik geloof dat een goede ontwerper zich moet kunnen verplaatsen in de ander; de eindgebruiker. Het idee en de functie drijven de vormgeving, niet de persoonlijke smaak. Natuurlijk moet een ontwerp er ook goed uitzien, maar ontwerpen is vooral een middel om de interactie aan te gaan met je doelgroep.

4. Ontzorgen
Ik begeleid graag het totale proces tot en met de realisatie en nazorg. Ik ben ontzorgend ingesteld en wil jouw betrokken sparringpartner zijn. Aandachtspunten zijn planning, communicatie, verwachtingen, levertijden, productieproces en kwaliteitsbewaking. Ik streef naar een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen (fotografen, illustratoren, drukkers etc).

5. Grenzen verleggen
Ik geloof dat relevante authenticiteit zorgt voor verbinding en interactie met je doelgroep. Daarom wil ik werk maken dat onderscheidend en grensverleggend is. Werk wat daardoor opvalt, blijft hangen en herkenbaar is. Altijd met de eindgebruiker in mijn achterhoofd.

6. Hoogste kwaliteit
Alle producten die de deur uitgaan worden gekeurd volgens de hoogst mogelijke kwaliteitsstandaard. Ik ben pas blij als alles klopt en tot in detail perfect is.

7. Eenvoud
Een centrale vraag in mijn werkproces is; tot hoever kan ik vereenvoudigen? Eenvoud is meer dan een stijl. Het gaat over het inzichtelijk maken van complexe vraagstukken. Het is hard werken om iets simpels te maken. Door het overbodige weg te laten worden ontwerpoplossingen begrijpbaar voor je publiek.

8. Oprechte passie
Mijn ontwerpoplossingen komen in eerste instantie voort uit oprechte passie voor het vak. Niets ontstaat zonder passie. Ik ben geen ontwerper van 9 tot 5. Ik ben altijd bezig met mijn vak, het is een manier van leven.

9. Op de hoogte
Ik ben nieuwsgierig, ambitieus en heb een open vizier. Continu ben ik bezig om mijzelf te verbeteren. Door veel te lezen en naar lezingen, events en musea te gaan, blijf ik geïnspireerd en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in mijn vakgebied.

10. Papier en afwerking
Papier, materiaal en afwerking zijn belangrijke onderdelen van een fysiek ontwerp. Ze spelen een belangrijke rol in mijn werk. Het kan een ontwerp extra ondersteunen, versterken en onderscheidend maken. Ik ben ervan overtuigd dat er behoefte blijft aan het fysieke, juíst in het digitale tijdperk. Ik wil mensen raken bij het voelen, zien, ruiken en soms zelfs horen. Altijd in dienst van het project.