College van Rijksadviseurs (CRa)

EEN OPVALLENDE HANDLEIDING

Branche
Overheid en semi-overheid / Bouw en infrastructuur

Communicatiemiddel
Handleiding/brochure

Oplage
500

Introductie

Het College van Rijksadviseurs (CRa) is een onafhankelijk overheidsorgaan dat het Rijk gevraagd en ongevraagd advies en onderzoek levert op het gebied van openbare ruimten, stadstransformatie, landschappen en infrastructuur. Haar opdrachtgevers zijn o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Rijksgebouwendienst.

Vanuit het CRa kunnen Q-teams (of Kwaliteitsteams) worden ingezet op ruimtelijke projecten, voor advies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Bij deze ruimtelijke projecten kan de samenwerking tussen opdrachtgever en Q-team sneller, effectiever en beter worden georganiseerd. Er is grote behoefte aan een soort handreiking of protocol voor het werken met Q-teams.

Vraag

Ontwerp een helder, fris en laagdrempelig protocol wat richting en houvast geeft bij vragen over nut en noodzaak van een Q-team. Zorg ervoor dat opdrachtgevers en Q-teams beter gaan samenwerken.

Handleiding: Help een Q-team layout
ontwerp Handleiding: Help een Q-team
grafisch ontwerp ontwerp Handleiding: Help een Q-team
Grafisch Handleiding: Help een Q-team Dordrecht
Oplossing

De titel van de publicatie ‘Help, een Q-team!’ lag al vast. Hierdoor kwam ik snel op het idee om het een superheldenstijl mee te geven. Een superheld schiet te hulp en heeft bijzondere eigenschappen en mogelijkheden, zoals expertise in vechtsport en/of technologische snufjes. Net zoals dat Q-teams experts zijn in hun vakgebied en te hulp schieten. Omdat de handleiding veel tekst bevat in vakjargon, heb ik bewust een frisse handleiding ontworpen die lucht geeft en uitdaagt om te lezen. Toegankelijkheid staat centraal. Het lettertype is uitgesproken en bevat een knipoog, wat in contrast staat met de inhoudelijke vakjargon. De kleuren groen, blauw en bruin staan symbool voor de natuur, lucht en aarde. De krant is gedrukt op een grijzig, natuurlijk gerecycled papiersoort met een hoge gevoelswaarde, wat uitnodigend werkt. De groene nietjes geven de handleiding allure mee.

Resultaat

Een goed leesbare en wervende handleiding voor opdrachtgevers en Q-team leden. Het is een compact overzicht geworden van bestaande kennis en ervaring en maakt deze toegankelijk voor projecten die de ambitie hebben om een Q-team in te stellen, maar ook voor projecten met koudwatervrees ten opzichte van het Q-team. Ze vervangt de face-to-face uitwisseling van ervaringen niet, maar helpt opdrachtgever en Q-team om beter samen te werken. Het toont de voordelen van de inzet van een Q-team en welke kansen je mist als je zo’n team achterwege laat.

“We wilden graag een document van een soort protocol die los stond van de CRa-huisstijl. Robbert heeft van zoiets asexy als veel vakjargon iets wervends kunnen maken. We hebben veel goede reacties gehad op deze handleiding.”

Pr. Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad
Robbert de Groot

Ik vertel je graag meer over dit project!